برچسب - آجیل بلادرنگ

آجیل ها و مغزها منابع غنی مواد معدنی و فیبر غذایی

حدود 25 درصد وزن آجیل ها و مغزها از پروتئین تشکیل شده است و برخی از آنها داراي چربی زیادي هستند و اغلب به آنها نمکزده می شود از این رو باید مصرف آنها در حد اعتدال باشد. (بیشتر…)

چگونه آجیل تازه را تشخیص دهیم ؟

مخاطبین عزیز بیشترین تخلفات صورت گرفته در خصوص خشکبار استفاده از رنگ‌های غیرمجاز به منظور تازه نشان دادن (بیشتر…)